ega4
[expressió gràfica quatre]
 
[processos gràfics en arquitectura]  
     
ega/00intro introducció a ega quatre  
 

00 intro

01 professors

02 en curs

03 arxiu

04 reflexions

05 enllaços

L'assignatura s'en ocupa de les representacions plurals de la arquitectura. Al llarg del curs, es proposen un seguit de temes/exercicis vinculats a la relació entre arquitectura i lloc, realizant practiques desplegades com a procès, un procès que aspira a desvetllar l'expressió personal de cada estudiant.

Podem precissar aquests terms:

- representacions plurals (s'opera amb croquis, esboç, dibuix, render, apunts...)

- la relació entre arquitectura i lloc s'escau, aquest és el tema de taller IV

- el procès se entèn com a progrès, esdeveniment i acció dirigits a un fi: la personalitazió de la representació, el descobriment de la expressió personal.

Dels processos podem matitzar:

Els processos prenen com paradigma les nocions de canvi, moviment, novetat... i segueixen l'ideal de que "el ser segueix a l'obrar", es a dir, descubrim els "quès" i els "perquès" (aprenem) al fer.

Els processos son de caràcter orgànic i dinàmic, es dirigeixen a allò concret i consideren aspectes com la temporalitat, la funcionalitat i la continuitat. Condicions que es poden ver reflectides en la elecció dels exercicis proposats i la explicació de aquesta elecció.

Els quatre àmbits de treball establerts per A. N. Whitehead:

- el món temporal i finit de les coses que transcorren: considerem l'arquitectura com a fenòmen canviant i volem dirigir als estudiants cap a un futur.

- la activitat o vida. Es segueix una implicació activa, interesa la mirada interior molt mes que la indulgència vers la copia d'imatges.

- el creixement o canvi intern. Hi ha una evolució a les obres considerades que son reflex de l'evolució que dessitjem veure en l'esprit de cada estudiant. Tambè apareixen temes insospitats i conexions inesperades.

- El canvi d'estat en relació amb altres coses. Quan es consideren els temes proposats, "salten a la vista" les relacions entre ells, de manera que el seu contingut es considera desde la seva potencialitat.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
escola tècnica superior d'arquitectura del vallès
·